สินค้าแห่งอนาคต

WiFi 6

มาตรฐานใหม่ WiFi 6 ได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มจำนวนช่องสัญญาณที่มีอยู่ ใช้ย่านความถี่ 5GHz และสามารถส่งข้อมูลได้มากขึ้นโดยไม่มีการรบกวน

เทคโนโลยีที่ใช้ใน WiFi 6 เป็นการผสมผสานระหว่างสองเทคโนโลยี: MU-MIMO และ OFDMA (การเข้าถึงหลายส่วนด้วยความถี่มุมฉาก) เทคโนโลยีนี้ช่วยให้สามารถส่งข้อมูลได้มากขึ้นในเวลาเดียวกันโดยไม่มีการรบกวน

WiFi 6 จะเปิดตัวในไทยเร็วๆ นี้ พร้อมป้ายราคาครัวเรือนละ 1,000 บาทต่อเดือน

ปัจจุบันในประเทศไทยมาตรฐาน Wi-Fi ที่เราใช้คือ WiFi 6 ที่ใช้คลื่นความถี่ 2.4 GHz และ 5 GHz แต่ล่าสุด กลุ่มมาตรฐานได้ประกาศการพัฒนามาตรฐาน Wi-Fi ใหม่ที่เรียกว่า WiFi 7 ซึ่งจะใช้คลื่นความถี่ 60GHz มาตรฐาน Wi-Fi ใหม่นี้จะให้ความจุ ความเร็ว และความครอบคลุมมากกว่ามาตรฐานปัจจุบัน

นวัตกรรมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกอุตสาหกรรมในการเติบโตและพัฒนาตนเอง นวัตกรรมล่าสุดในอุตสาหกรรมเครือข่ายไร้สายคือ WiFi 7 ซึ่งใช้ย่านความถี่ 60GHz

มาตรฐาน 5G Wi-Fi ได้รับการพัฒนาให้เป็นเครือข่ายไร้สายรุ่นต่อไป ความเร็วสูงสุด 10 Gbps และเวลาแฝงน้อยกว่า 1 ms มาตรฐาน 5G Wi-Fi จะพร้อมใช้งานในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

ปัจจุบันประเทศไทยกำลังใช้ WiFi 6 ที่ใช้คลื่นความถี่ 2.4 GHz และ 5 GHz แต่ล่าสุด กลุ่ม Standard ได้เปิดตัวเทคโนโลยีใหม่ที่รองรับทั้ง WiFi 6 และ WiFi 7 พร้อมกันในเครือข่ายเดียว เทคโนโลยีนี้จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าเครือข่ายทั้งสองประเภทสามารถอยู่ร่วมกันในเครือข่ายเดียวได้โดยไม่มีปัญหาการรบกวนหรือประสิทธิภาพการทำงาน